AT og SJA

at_sja_no_280x168_ny

Dette kurset er et grunnleggende kurs som er utviklet for dem som jobber i industrien, og som trenger å forholde seg til Arbeidstillatelser, eller AT og Sikker Jobb Analyse, eller SJA. Dette forekommer i en rekke stillinger og arbeidsprosesser, så det er viktig at alle er inneforstått med hvorfor og hvordan dette skal gjennomføres.

AT og SJA er de to viktigste verktøyene som brukes til å identifisere og styre risiko på arbeidsplassen. Riktig bruk av disse prosessene sikrer at jobben utføres på en trygg og sikker måte.

I kurset gis det en oversikt over når man skal iverksette AT/SJA prosesser, hvem som skal være involvert i AT/SJA prosesser, og hvordan man gjennomfører disse prosessene. Det defineres også ulike roller i henhold til gjennomføringen, og man går gjennom papirarbeidet steg for steg.

Det er oppgaver som skal løses under veis. Dette er for at man skal være deltagende i læringsprosessen, men også for å sikre at man lærer underveis sånn at man er bedre forberedt til eksamen.

Målgruppe: Personell som jobber i industrien, og som trenger å forholde seg til Arbeidstillatelser og Sikker Jobb Analyse.

 

Pris: NOK 160

 

Språk: norsk, engelsk