Hvorfor e-læring?

E-læring

Økonomi

I de aller fleste tilfeller vil bedriften spare penger på å bruke e-læring over tradisjonell kursvirksomhet, både i form av reise, deltakeravgift, kursmateriale, kost og losji.

Kvalitet

Kunden bestemmer hva lærematerialet skal inneholde. Man identifiserer læringsmål, og sjekker underveis at brukeren oppnår disse målene.

Kvantitet

Man kan utdanne et stort antall brukere. Når programmet først er laget kan man bruke det et ubegrenset antall ganger, eventuelt oppdatere det etter behov. Man kan også utvikle lærmateriale på flere språk, noe som gjør denne opplæringsformen veldig populær i multinasjonale bedrifter.

Fleksibilitet

Et e-læringskurs kan gjennomføres hvor som helst og når som helst. Dette gjør at man sparer tid og penger i forhold til å måtte reise bort for å delta på kurs, og at man har større slingringsmonn i tilfelle sykefravær og andre uforutsette hendelser.

Spesialitet

I styrkingen av et inkluderende arbeidsliv er e-læring et viktig hjelpemiddel for mange. Brukeren kan selv regulere volum, hastighet etc.

Miljø

Mange bedrifter har miljøbesparelser som et punkt i sin HMS plan, og her er e-læring et nyttig hjelpemiddel. Ved å bruke e-læring sparer man miljøet både når det gjelder transport, trykking av kursmaterialer, losji for deltagere eller undervisningspersonell.

I praksis betyr dette opplæring som møter bedriftens behov. Med tradisjonell kursvirksomhet opplever man ofte at man bruker mye tid og ressurser på å sende ansatte på kurs, for så å oppleve at det de lærte ikke var så relevant som man trodde det skulle være, at de ikke fikk med seg så mye som man hadde håpet eller at de ikke får formidlet læringen til resten av arbeidsgruppen. Dersom man
bruker e-læring kan man sørge for at alle som trenger opplæring får den samme informasjonen samtidig som man kan sjekke at de faktisk tar til seg læringen. Man har også den fleksibiliteten at man kan oppdatere lærematerialet over tid. Etter som kundens bransje stiller nye krav kan man oppdatere det eksisterende lærematerialet til å møte disse kravene.