Fallende gjenstander kurs

Fallende gjenstander kurs

Kurs om fallende gjenstander er utviklet for arbeidstakere som arbeider i høyden, men også for andre som ferdes i områder der arbeid foregår over bakkeplan. I det kurset skal man lære om forebygging av fallende gjenstander, sikring av verktøy, utstyr og materiell, sikkerhet rundt ulike boltforbindelser, informasjon om forskjellige sikringsmidler og sikkerhet rundt fastmontert utstyr i høyden. Ved hjelp av informasjon og oppgaveløsning skal en bli forberedt til slutteksamenen som sertifiserer for arbeid på industriområder både på land og offshore.

 

Pris: NOK 990

 

Språk: norsk, engelsk