FSE lav- og høyspenning

Approve_webicons_280x168-02

Dette er ett av e-læringskursene i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg – FSE». Dette kurset fokuserer på arbeid i lav- og høyspenningsanlegg på land.

Det tar for seg både sikkerhetstiltak som er spesifikke for lav- og høyspenningsanlegg, og el-sikkerhet generelt. Kurset består av 23 kapitler som omfatter alt fra organisering av virksomheten, til førstehjelp ved strømulykker.
Kurset er lovpålagt for alle som arbeider i lav- og høyspenningsanlegg.

 

Pris: NOK 1050

 

Språk: norsk, engelsk